Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας και πραγματοποίησης αγορών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.artmatina.com (εφεξής, «η Ιστοσελίδα») και η πραγματοποίηση αγορών (εφεξής «αγορές») υπόκεινται (α) στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής, «Γενικοί Όροι Χρήσης») και (β) στην Πολιτική Απορρήτου.
Ως χρήστης της ιστοσελίδας καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα ανωτέρω και να προβείτε σε χρήση μόνο κατόπιν της πλήρους αποδοχής τους.
Οι εν λόγω Γενικοί Όροι Χρήσης και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας δύνανται να τροποποιηθούν κατά την κρίση της ιδιοκτήτριας της Ιστοσελίδας artmatina.com (εφεξής, «η Εταιρεία») και όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα άμεσα ώστε οι πιο πρόσφατα ενημερωμένοι Γενικοί Όροι Χρήσης να είναι πάντα διαθέσιμοι.

2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η πραγματοποίηση αγορών προιόντων της Εταιρείας καθώς και η υποβολή παραγγελιών για ειδικές δημιουργίες σύμφωνα με συγκεκριμένες σας επιθυμίες και προδιαγραφές (tailor made creations) γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
– Mέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artmatina.com
– Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα  2114041184 6932985024.
– Mέσω του προφίλ της Εταιρείας μας στο facebook (Art Matina).

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1 Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή Προσωπικών Στοιχείων για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την διεύθυνση αποστολής, το τηλέφωνό σας κλπ (εφεξής Προσωπικά στοιχεία). Τα ανωτέρω Προσωπικά Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων τιμολόγησης που εκουσίως θα γνωστοποιήσετε, χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, καθώς και (όπου κριθεί απαραίτητο) από τους συνεργάτες της, προκειμένου να σας παρέχονται απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματά σας και να εκτελούνται οι παραγγελίες σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας καταγράφονται όταν υποβάλετε κάποιο γραπτό αίτημα ή παραγγελία προς την Εταιρεία.
3.2 Η Εταιρεία τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να προστατευτούν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή.
3.3 Σε περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα του πελάτη, τότε αυτό παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των Προσωπικών Στοιχείων σας για επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την ενημέρωσή σας εντός ενός εμπορικού πλαισίου σχετικά με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της, για την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας και για την επιβεβαίωση και ταυτοποίησή σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία θα γνωστοποιεί τα Προσωπικά Στοιχεία μόνο στις περιπτώσεις που υποχρεούται από τον Νόμο, π.χ κατόπιν δικαστικής απόφασης.
3.4 Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε πως έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας και οτι είστε άνω των 18 ετών.
3.5 Από την Εταιρεία δεν θα σας αποσταλεί χωρίς την έγκρισή σας καμία πληροφορία που αφορά σε διαφημιστικές προσφορές ή αγγελίες τρίτων προσώπων, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα προσωπικά δεδομένα χρηστών της Ιστοσελίδας που τηρούνται στα αρχεία της αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης συλλογής ή/και επεξεργασίας επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – COOKIES
4.1 Η Εταιρεία συλλέγει με αυτόματο τρόπο, κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, δεδομένα χρηστών, όπως π.χ. η διεύθυνση IP (Internet Protocol address), τα οποία δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους.
4.2 Επίσης στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε αυτή και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίψετε αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίσετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

5. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η Εταιρεία σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Αυτή η άδεια χρήσης δεν σας παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα για αντιγραφή, υποαδειοδότηση, μεταβίβαση του περιεχομένου και του κώδικα της Ιστοσελίδας.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ
6.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση της γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας ούτε την προστασία σας από κακόβουλο λογισμικό τρίτων (ιούς) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε αδυναμία λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
6.2 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία σας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές δεδομένων), στη διάδοση κακόβουλου λογισμικού (ιών) ή σε προβλήματα από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων).

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
7.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.2, το κείμενο, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και αποτελούν πνευματικό δημιούργημα της και ως εκ τούτου προστατεύονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά σήματα, τα οποία προστατεύονται με τις διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
7.2 Τίτλοι, κείμενα, λογότυπα, σχέδια, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και σύμβολα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα στα πλαίσια της προβολής και προώθησης σχετικών προϊόντων (που δεν δημιουργήθηκαν από την ίδια την Εταιρεία) ενδέχεται να αποτελούν κατοχυρωμένα πνευματικά έργα και εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστριών εταιρειών και τα σχετικά δικαιώματα ανήκουν στην κυριότητά τους. Δεν αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.
7.3 Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, αντιγραφής, τροποποίησης ή εκμετάλλευσης-χρήσης των παραπάνω για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
8.1 Αντικαταβολή: Για όσους προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο, τα προϊόντα έρχονται με courier ή ταχυδρομικώς και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής.
8.2 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας στον ακόλουθο λογαριασμό της Eταιρείας μας.

ALPHA BANK:
Δικαιουχος: Λαμπροπούλου Σταματούλα Παναγιώτης
Αριθμός Λογ/σμού: 813-002101-064374
IBAN: GR2001408130813002101064374

Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση.
Στις πληρωμές μέσω εμβάσματος, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο εφόσον το έμβασμα γίνει με έξοδα αποστολέα (“OUR”, όχι “SHA”) και εφόσον στην αιτιολογία του εμβάσματος καταχωρηθεί ο αριθμός της παραγγελίας την οποία αφορά, μαζί με το όνομά σας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση.
Ολα τα εμβάσματα πληρωμής πρέπει να γίνονται στο νόμισμα τιμολόγησης του καταστήματός μας (EUR).

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
9.1 Τα προϊόντα, τα οποία δημιουργούνται κατόπιν σχετικής παραγγελίας, αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών/courier ”ΕΛΤΑ-.courier” και παραδίδονται μετά από 10-12 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, εκτός περιπτώσεων ειδικών παραγγελιών όπου γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση δυσχερειών στην εκτέλεση της παραγγελίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.), ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.
9.2 Για αποστολές εντός Ελλάδας υπάρχει επιβάρυνση 5.50 ευρώ μέχρι 2 κιλά. Σε περίπτωση που οι παραγγελίες ξεπερνούν τα 2 κιλά, η Εταιρεία θα επικοινωνεί μαζί σας – με τον τρόπο επικοινωνίας που μας δηλώσατε – προκειμένου να σας ενημερώσει για τον τρόπο και κόστος αποστολής.
9.3 Σε περίπτωση πληρωμής της παραγγελίας με την μέθοδο της αντικαταβολής η παραγγελία επιβαρύνεται με 2,50 ευρώ.
9.4 Για αποστολές στο εξωτερικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα: οι αποστολές αυτές θα γίνονται μόνο ταχυδρομικώς και ο χρόνος παράδοσης θα είναι μεγαλύτερος. Τα έξοδα αποστολής διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ως εκ τούτου προηγείται ιδιαίτερη συμφωνία μέσω e-mails. Τυχόν τελωνειακοί δασμοί και ειδικοί φόροι που ορίζουν οι αρχές στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τους παραλήπτες. Η εταιρεία δεν μπορεί να γνωρίζει το ύψος αυτών των επιβαρύνσεων. Οι παραγγελίες στο εξωτερικό δεν παραδίδονται με αντικαταβολή αλλά προηγείται η πληρωμή του συνολικού ποσού μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

10. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
10.1 Η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα των προϊόντων που η ίδια κατασκευάζει και αποστέλλει και έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Εν προκειμένω:
10.2 Στην περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail, για να μας ενημερώσετε σχετικά και να προβούμε στην αντικατάστασή του. Σας ενημερώνουμε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα που προέκυψαν από κακή χρήση του προϊόντος ή απο χρήση διαφορετική απο την προβλεπόμενη απο τον κατασκευαστή ή απο τυχαία γεγονότα Το ελαττωματικό ή λάθος προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί σε εμάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών απο την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση έλλειψης του αρχικά επιλεγμένου προϊόντος θα σας επιστραφούν τα χρήματα εντός (30) ημερολογιακών ημερών με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας γνωστοποιήσετε εγκαίρως και εγγράφως. Για την επιστροφή του προϊόντος προϋποτίθεται ότι το προϊόν θα βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστροφής του προϊόντος στον αποστολέα στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Τα έξοδα αποστολής νέου προϊόντος για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ή λάθος προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.
10.3 Σε περίπτωση προϊόντων τρίτων προμηθευτών/κατασκευαστών, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
11.1 Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των προιόντων ακόμη και αν αυτά δεν είναι ελαττωματικά κατόπιν αποστολής e-mail, στο οποίο θα περιγράφετε το αίτημα επιστροφής. Η Εταιρεία θα απαντά στο ανωτέρω e-mail σας, δίνοντας πληροφορίες για την επιστροφή του χρηματικού ποσού. Η επιστροφή θα είναι δυνατή υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
(α) η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μην ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
(β) τα προιόντα να είναι στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε αρχικώς, για αυτό θα γίνεται και έλεγχος αυτών από την Εταιρεία κατά την παραλαβή τους. Τα επιστρεφόμενα προιόντα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τις αποδείξεις παραλαβής και – εφόσον είναι εφικτό – και από την συσκευασία τους. Η αποστολή θα γίνεται με courier και με δική σας χρέωση.
(γ) Μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν παρακαλούμε να μας στείλετε υπογεγραμμένη τη δήλωση υπαναχώρησης, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας στον σύνδεσμο – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – .
(δ) εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω και τα επιστρεφόμενα προϊόντα παραληφθούν σε άριστη κατάσταση, η επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
11.2 Κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα επιστροφής μη ελαττωματικών προιόντων δεν ισχύει για ειδικές δημιουργίες που έγιναν κατόπιν σχετικής παραγγελίας (Taylor made creations).

12. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους Χρήσης, θα σας ζητήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) να συμμορφωθείτε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Εάν δεν το πράξετε άμεσα μετά την ανωτέρω υπόδειξη, η Εταιρεία δύναται να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία οφειλόμενη στην παραβίαση των Γενικών Όρων Χρήσης.

13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
13.1 Εάν η Εταιρεία δεν απαιτήσει την αυστηρή τήρηση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης, δεν σημαίνει ότι παραιτείται από το δικαίωμά της να το πράξει μελλοντικά, ούτε ότι σας επιτρέπει να μην σεβαστείτε αυτές τις υποχρεώσεις.
13.2 Μια οποιαδήποτε παραίτηση εκ μέρους της Εταιρείας από οποιοδήποτε δικαίωμά της με βάση τους Γενικούς Όρους Χρήσης δεν σημαίνει μελλοντική παραίτηση για οποιοδήποτε άλλο (παροντικό ή μελλοντικό) δικαίωμα.

14. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσεις απαρτίζουν ολόκληρη τη συμφωνία της Εταιρείας με τον χρήστη της Ιστοσελίδας, και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών σχετικά με την Ιστοσελίδα. Αν οποιοσδήποτε από τους Γενικούς Όρους Χρήσης κριθεί μελλοντικά από αρμόδια δικαστική αρχή άκυρος, μη εφαρμόσιμος ή άλλως ανενεργός κατά νόμο, τότε ο όρος αυτός θα αποκόπτεται από τους Γενικούς Όρους Χρήσης μόνο κατά την έκταση που επιβάλλει ο νόμος, χωρίς να επιδρά επί του κύρους του υπολοίπου του σχετικού όρου και των υπολοίπων Γενικών Όρων Χρήσης.

15. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, τους Γενικούς Όρους Χρήσης και με τη λειτουργία του e-shop ή με τα προϊόντα που επιλύονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια επίλυσής της εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, καθ’ ύλην αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.